ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μειώνοντας τα αντιβιοτικά και αποφεύγοντας τους ακρωτηριασμούς διαβητικών ποδιών με προϊόντα μελιού ιατρικού τύπου

Κλινική Διαβητικού Ποδιού, Γενικό Νοσοκομείο Kuala Lumpur, Μαλαισία. Δημοσίευση: www.l-mesitran.com, November 25, 2009. Γλώσσα γραφής: Αγγλικά.

Αντικείμενο Μελέτης:
Η μελέτη πραγματεύεται την εξέλιξη θεραπείας με τη χρήση των προϊόντων L-Mesitran® έξι ασθενών πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ, οι οποίοι έφεραν επιμολυσμένα έλκη (Staphylococcus Aureus, E. Coli, Pseudomonas Aeruginosa κ.α.) στα πόδια. Στα καταγραφόμενα στοιχεία της μελέτης συμπεριλήφθηκαν: Το μέγεθος (ελλειμματικός όγκος ιστού) του έλκους, η παρουσία λοίμωξης, η δυσοσμία, η ανάγκη ακρωτηριασμού, το ιατρικό ιστορικό του ασθενή, οι προηγούμενες θεραπείες, τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος, ο πόνος, η διάρκεια αντιμετώπισης της λοίμωξης κ.α.

Σύνοψη Συμπερασμάτων:
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής των προϊόντων L-Mesitran® διαπιστώθηκε ότι σε όλες -πλην μίας- τις περιπτώσεις ελκών οι λοιμώξεις αντιμετωπίστηκαν χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών εντός σύντομου χρονικού. Σε τέσσερις περιπτώσεις η μείωση του έλκους ήταν σημαντική (40%-95%). Ο ακρωτηριασμός αντενδεικνύθηκε σε όλες (4) τις αρχικώς χαρακτηρισθείσες ως ακρωτηριαστέες περιπτώσεις. Τα προϊόντα ήταν εύκολα στην χρήση, προσφέροντας άνεση στον ασθενή ενώ δεν καταγράφηκε αίσθηση πόνου κατά τη χρήση τους. Η υψηλή περιεκτικότητα μελιού των προϊόντων δεν επηρέασε τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος των ασθενών.
Σε αυτή τη μελέτη αξιολόγησης τα προϊόντα μελιού ιατρικού τύπου L-Mesitran® κατέδειξαν ότι:
  • Οι λοιμώξεις των ελκών εξουδετερώθηκαν γρήγορα,
  • Επιπρόσθετα αντιβιοτικά δεν ήταν απαραίτητα,
  • Συνέβαλαν στην αποφυγή ακρωτηριασμού των διαβητικών ποδιών, · Συνέβαλαν στον γρήγορο καθαρισμό των ελκών,
  • Συνέβαλαν στην ταχεία μείωση του μεγέθους των ελκών.

Μελετητές:
Dr HariKrishna R (MD), Shahanisah Ahmad (RN), Noor Hayati Arbi (RN). Κουάλα Λουμπούρ – Μαλαισία.

Επικοινωνία

+30 2510 231 550

info@bioskin.gr

Φιλικής Εταιρείας 5 Καβάλα

L-Mesitran®

Η διάθεση των προϊόντων L- Mesitran απευθύνεται και καλύπτει το σύνολο των σημείων ανάγκης εφαρμογής των, όπως είναι:

• Πάροχοι ΕΟΠΥΥ

• Φαρμακεία

• Καταστήματα Ορθοπεδικών

• Νοσοκομεία

• Κτηνιατρεία

© 2018 Bioskin. All Rights Reserved. Designed By Webd.gr